De diagnose typische aangezichtspijn stellen

Typische aangezichtspijn komt relatief weinig voor maar heeft wel herkenbare klachten. Wanneer uw huisarts denkt aan aangezichtspijn zal hij/zij u waarschijnlijk doorverwijzen naar een neuroloog. De diagnose zal worden gesteld door de neuroloog op basis van wat u vertelt, welke gegevens u eventueel heeft bijgehouden in een hoofdpijndagboek en in sommige gevallen een CT-scan of een MRI-scan.

AangezichtspijnDe diagnose atypische aangezichtspijn stellen

Atypische aangezichtspijn komt vaker voor dan typische aangezichtspijn, toch is het stellen van een diagnose moeilijker. Dit komt omdat er veel verschillende oorzaken kunnen zijn voor atypische aangezichtspijn. Als uw huisarts het vermoeden heeft dat hier last van heeft, zult u waarschijnlijk worden doorgestuurd naar een specialist. Dit kan een KNO-arts zijn, een neuroloog of bijvoorbeeld een kaakchirurg afhankelijk van het vermoeden van de oorzaak. Deze specialist zal eventueel in samenwerking met andere specialisten de diagnose bij u proberen te stellen.

Het komt helaas regelmatig voor dat mensen die last hebben van atypische aangezichtspijn al jaren aan het ‘modderen’ zijn bij diverse specialisten voordat uiteindelijk de juiste diagnose wordt gesteld.

De juiste diagnose stellen

Het is van groot belang dat de juiste diagnose wordt gesteld omdat dit essentieel is voor de behandeling die volgt. Verschillende soorten aangezichtspijn vragen om een eigen manier van behandelen. De diagnose aangezichtspijn is dan ook niet voldoende. U moet weten om welke soort het gaat, typisch, atypisch of een bijzonder vorm zoals postherpetische neuralgie, om zodoende de juiste behandeling te kunnen starten.