Hoe vaak komt aangezichtspijn voor?

Typische aangezichtspijn komt vooral voor bij mensen tussen de 50 en 70 jaar. Deze vorm van aangezichtspijn komt vaker voor bij Aangezichtspijnvrouwen dan bij mannen, de reden hiervoor is niet bekend. Een huisarts ziet gemiddeld 2 tot 4 patiënten met typische aangezichtspijn in zijn praktijk gedurende zijn gehele loopbaan. Omdat het een aandoening is die niet veel voorkomt, maakt dat het stellen van de diagnose wel eens moeilijk.

Atypische aangezichtspijn is een vorm van aangezichtspijn die vaker voorkomt dan de typische variant. Deze vorm is moeilijker te behandelen omdat er niet altijd een duidelijke oorzaak te vinden is. Meer informatie hierover leest u op de pagina oorzaken van aangezichtspijn

AangezichtspijnHoe lang duurt aangezichtspijn?

Aanvallen van typische aangezichtspijn zijn kort maar hevig. De pijnscheuten duren enkele seconden tot maximaal 2 minuten. Deze aanvallen komen vaak voor in periodes. Gedurende een aanvalsperiode kunt u meerdere pijnscheuten per dag krijgen. Deze aanvalsperiodes worden afgewisseld met klachtenvrije periodes die soms wel maanden tot zelfs jaren kunnen duren.

Atypische aangezichtspijn kan optreden in aanvallen die enkele uren duren. In sommige gevallen kan de pijn ook blijvend zijn, er is dan sprake van chronische (atypische) aangezichtspijn.