Tips bij aangezichtspijn
Effect van aangezichtspijn op het dagelijks leven

Typische aangezichtspijn komt in korte hevige aanvallen die maximaal 2 minuten duren. Deze aanvallen worden uitgelokt door hele dagelijkse dingen als lachen, praten, kauwen enzovoorts. Kijk voor het complete overzicht op de pagina oorzaken van aangezichtspijn. Juist deze uitlokkende factoren zorgen ervoor dat aangezichtspijn een grote impact heeft op het dagelijks leven.

Atypische aangezichtspijn kan optreden in aanvallen die enkele uren duren. In sommige gevallen kan de pijn ook blijvend zijn, er is dan sprake van chronische (atypische) aangezichtspijn. Daarnaast duurt het stellen van de diagnose vaak erg lang. Dit kan de nodige onrust en spanning met zich meebrengen.

De gevolgen van beide vormen aangezichtspijn liggen daarom op verschillende vlakken: persoonlijk, sociaal en maatschappelijk. Mogelijke gevolgen staan hieronder voor u op een rij:Tips bij aangezichtspijn

 • Verminderde kwaliteit van leven door regelmatige of zelfs constante pijn
 • Moeite met het uitvoeren van uw dagelijkse bezigheden
 • Mentale spanning
 • Gevoelens van depressie
 • Slaapproblemen door de pijn

Ongeveer 70% van de mensen met aangezichtspijn geeft aan ook slaapproblemen te hebben. Al snel kunt u hierdoor in een negatieve spiraal terecht komen. Slaapgebrek verergert in de regel uw pijnklachten waardoor u weer slechter slaapt etc.

Hoofdpijn is een klacht die niet zichtbaar is en wordt door de omgeving soms helaas gezien als smoes om gemaakte afspraken niet na te komen. Dit kan gevoelens van onmacht, boosheid en/of verdriet met zich meebrengen.

Tips om aangezichtspijn te verlichten en/of te voorkomen

De aanvallen van typische aangezichtspijn duren zo kort dat het verlichten van die klachten niet mogelijk is. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina aangezichtspijn behandelen. Het doel bij deze vorm van aangezichtspijn is om de aanvallen zoveel mogelijk te voorkomen door uitlokkende factoren zoveel mogelijk te vermijden. Enkele tips hiervoor zijn:

 • Bescherm uw gezicht buiten tegen kou en wind met bijvoorbeeld een sjaalgelaat bedekken
 • Bescherm uw gezicht tegen de zon met een pet of hoed
 • Kauw zo min mogelijk op kauwgom
 • Vermijd het eten van hele harde producten waarop u flink moet kauwen
 • Koop een goed kussen en let op uw slaaphouding i.v.m. wrijving in uw gezicht
 • Vermijd ruimtes met een airconditioning
 • Voorkom zoveel mogelijk wrijven en/of krabben aan uw gezicht
 • Warme doeken of andere warmte op de pijnlijke plek geven verlichting

De aanvallen van atypische aangezichtspijn duren enkele uren of zelfs nog langer. Bij deze vorm is het dus wel mogelijk om de pijn te verlichten én aanvallen te voorkomen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina aangezichtspijn behandelen

De bovenstaande tips zijn met name gericht op degene die lijdt aan aangezichtspijn. Op de pagina tips voor de omgeving staan tips op een rij voor uw gezin, familie, vrienden en collega’s om met uw aangezichtspijn om te gaan.

Probeer uit te vinden welke factoren van invloed zijn op uw hoofdpijn. Het bijhouden van een hoofdpijndagboek kan u helpen om inzicht te krijgen in het soort hoofdpijn waar u last van heeft en in de mogelijke oorzaken van uw hoofdpijn.

Te veel mensen blijven rondlopen met hoofdpijnklachten omdat ze denken dat de dokter niets voor ze kan doen. Veel mensen denken dat hoofdpijn “er nou eenmaal bij hoort”, dit is niet zo! Ga naar uw (huis)arts als uw hoofdpijn ondanks alle genomen maatregelen niet verdwijnt en/of regelmatig terugkeert.