Clusterhoofdpijn
Hoe vaak komt clusterhoofdpijn voor?

Clusterhoofdpijn is de meest pijnlijke vorm van hoofdpijn die gelukkig niet heel vaak voor komt. Ongeveer 10.000 mensen in Nederland lijden aan clusterhoofdpijn. Van alle mensen die last hebben van clusterhoofdpijn is 70% man. De eerste aanvallen van clusterhoofdpijn komen meestal tot uiting tussen het 20ste en 40ste levensjaar.

mannen en vrouwen 1.0

Clusterhoofdpijn komt meestal voor in periodes met aanvallen, dit worden clusters genoemd. Vaak zijn deze periodes gebonden aan bepaalde seizoenen. De één heeft voornamelijk last van clusterhoofdpijn in de lente, terwijl een ander hier vooral last van heeft in de zomer, herfst of winter. Gedurende zo’n periode kan iemand meerdere aanvallen krijgen, ook dit is heel persoonsgebonden. Sommige mensen hebben last van één aanval in de twee dagen terwijl anderen geteisterd worden door wel acht aanvallen per dag.

Hoe lang duurt clusterhoofdpijn?

De periode waarin de clusterhoofdpijn optreedt is per persoon verschillend, net als het aantal aanvallen. Daarnaast varieert ook de duur van een aanval van 15 minuten tot wel 3 uur. Gemiddeld duurt een aanval tussen de 30 en 60 minuten.

Er zijn twee vormen van clusterhoofdpijn, namelijk episodische clusterhoofdpijn en chronische clusterhoofdpijn.

  • Episodische clusterhoofdpijnClusterhoofdpijn
    Periodes met hoofdpijnaanvallen die worden afgewisseld met periodes zonder hoofdpijnaanvallen. De aanvallen duren tussen de 15 minuten en 3 uur en een clusterperiode duurt enkele weken tot maanden
  • Chronische clusterhoofdpijn
    Zeer lange periodes met hoofdpijnaanvallen die niet worden afgewisseld met periodes zonder aanvallen van hoofdpijn of slechts door zeer korte periodes (minder dan 14 dagen) zonder hoofdpijnaanvallen. De aanvallen duren tussen de 15 minuten en 3 uur

Van de mensen die lijden aan clusterhoofdpijn heeft 85% last van de episodische vorm en 15% van hen heeft te kampen met chronische clusterhoofdpijn.

Er is nog veel onbekend over de oorzaken van clusterhoofdpijn. Naarmate u meerdere aanvallen heeft gehad wordt het begin van een cluster steeds duidelijker te herkennen. Kijk voor de voortekenen die horen bij de aanvang van een clusterperiode op de pagina kenmerken clusterhoofdpijn. Welke behandelopties er zijn voor clusterhoofdpijn leest u op de pagina clusterhoofdpijn behandelen