Clusterhoofdpijn
Clusterhoofdpijn is een pijn die aan één kant van uw hoofd voorkomt. De pijn zit in het voorhoofd meestal rondom de slaap of rond, in of achter uw oog. Clusterhoofdpijn wordt omschreven als een snijdende, bonzende pijn en is zeer hevig. Soms geeft clusterhoofdpijn een uitstralende pijn naar uw slaap en/of kaak. De meeste mensen met clusterhoofdpijn hebben last van periodes (clusters) met aanvallen. Heel soms komt clusterhoofdpijn chronisch voor. Er is helaas nog veel onbekend over de oorzaken voor dit soort hoofdpijn.

Is het clusterhoofdpijn?

Clusterhoofdpijn komt aanzienlijk minder voor dan bijvoorbeeld spanningshoofdpijn en migraine. De klachten die horen bij clusterhoofdpijn zijn:Clusterhoofdpijn

 • Pijn aan één zijde van uw hoofd (voorhoofd)
 • De pijn zit rond de slaap of rond, in of achter uw oog
 • Snijdende, bonzende pijn
 • De hoofdpijn is zeer intens en wordt soms omschreven als ‘bijna niet uit te houden’
 • De pijn kan uitstralen naar uw slaap en/of kaak
 • De hoofdpijn aanvallen beginnen meestal ‘s nachts
 • De hoofdpijn komt meestal voor in clusters (periodes), heel soms is er sprake van chronische clusterhoofdpijn
 • Tijdens een aanval is er vaak sprake van bewegingsdrang en kunt u vaak niet stil blijven zitten

Clusterhoofdpijn wordt ook wel eens wekkerhoofdpijn genoemd omdat het meestal ’s nachts begint en u dus wakker wordt met hoofdpijn. Medische benamingen voor clusterhoofdpijn zijn neuralgie van Horton of Bing Horton Syndroom. Er kunnen veel uitlokkende factoren zijn die deze hoofdpijn veroorzaken. Hierover leest u meer op de pagina oorzaken van clusterhoofdpijn

Naast de bovengenoemde kenmerken kunt u ook last hebben van

 • Rood doorlopen oog aan de zijde waar de hoofdpijn zit
 • Tranend oog aan de zijde waar de hoofdpijn zit
 • Hangend of gezwollen ooglid aan de zijde waar de hoofdpijn zit
 • Vernauwde pupil aan de zijde waar de hoofdpijn zit
 • Loopneus aan de zijde waar de hoofdpijn zit
 • Verstopte neus aan de zijde waar de hoofdpijn zit
 • Zweten op het voorhoofd
 • Depressieve klachten als gevolg van de heftige pijn en gevoelens van onmacht en wanhoop als gevolg van de pijn

De voortekenen voor een aanval van clusterhoofdpijn

Veel mensen met clusterhoofdpijn, ongeveer 60%, krijgen voorafgaand aan de aanval ‘waarschuwingssignalen’. Deze voortekenen kunnen kort op de aanval voorkomen maar soms ook al enkele dagen van te voren. Hieronder vindt u de waarschuwingssignalen die wijzen op een komende aanval van clusterhoofdpijn:

 • ClusterhoofdpijnGevoelens van angst, onrust, geïrriteerdheid, onbestemdheid en/of verminderd gevoel van welbevinden
 • Tintelingen in de neus of aan de slaap aan één kant van uw gezicht
 • Prikkelingen rondom uw oog aan één kant van uw gezicht
 • Pijnlijk gevoel aan één kant in uw nek
 • Doof gevoel aan één kant van uw gezicht
 • Rood en/of tranend oog aan één kant van uw gezicht
 • Zweten in uw gezicht, met name uw voorhoofd
 • Verstopte neus aan één neusgat
 • Loopneus aan één neusgat

Heeft u vaker een aanval van clusterhoofdpijn gehad dan zult u de voortekenen sneller gaan herkennen in de loop van de tijd. De hierboven genoemde signalen kunnen per persoon verschillen, maar zijn voor iedere patiënt meestal bij elke aanval hetzelfde. Wanneer u de signalen tijdig herkent, kunt u ook vroegtijdig actie ondernemen om de aanval zo snel en goed mogelijk te behandelen.

Hoofdpijn wijst bijna nooit op de aanwezigheid van een ernstige ziekte. Een hoofdpijndagboek kan u helpen om inzicht te krijgen in het soort hoofdpijn waar u last van heeft en in de mogelijke oorzaken van uw hoofdpijn.