Clusterhoofdpijn
Bij de meeste vormen van hoofdpijn zijn er duidelijke oorzaken, situaties en/of omstandigheden die de aanleiding zijn voor het krijgen van hoofdpijn. Dit worden uitlokkende factoren of triggers genoemd. Over de oorzaken van clusterhoofdpijn is nog veel onbekend, toch geldt dat de volgende factoren vaak de oorzaak vormen voor het krijgen van klachten:

 • Ontregelde bloedvoorziening naar het hoofd
  Door het verschil in druk in de bloedvaten die bloed naar uw hoofd aan- en afvoeren, kunnen bepaalde zenuwen bekneld raken. Dit gebeurt op plaatsen waar zenuwen en bloedvaten dicht bij elkaar liggen (sinus cavernosus)
 • Biologische klok
  Clusterhoofdpijn komt vaak voor in bepaalde periodes van het jaar, gekoppeld aan de seizoenen. Ook komen aanvallen vaak ’s nachts voor. Dit ritme lijkt te wijzen op een storing in de hypothalamus, het regelcentrum in de hersenen
 • Erfelijke aanleg
  Er bestaat een vermoeden dat erfelijke aanleg een rol speelt bij het voorkomen van clusterhoofdpijn, maar er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs om dit vermoeden te bevestigen
 • Korte dutjes en een jetlag
  Korte slaapjes en een jetlag lijken uitlokkende factoren (triggers) te zijn voor het ontstaan van aanvallen van clusterhoofdpijn. Hiervoor bestaat geen wetenschappelijk bewijs maar veel mensen met clusterhoofdpijn hebben wel deze ervaringMedicijngebruik en clusterhoofdpijn
 • Medicijnen
  Bepaalde medicijnen kunnen clusterhoofdpijn uitlokken. Het gaat dan met name om nitraten. Dit zijn medicijnen die de bloedvaten wijder maken. Dit soort middelen worden bijvoorbeeld voorgeschreven aan mensen die hartklachten hebben
 • Gebruik van alcohol
  Het gebruik van (teveel) alcohol kan een aanval van clusterhoofdpijn uitlokken doordat alcohol een vaatverwijdende werking heeft. Een aanval kan al na 30 tot 45 minuten na het drinken van alcohol optreden
 • Roken
  Het blijkt dat mensen die last hebben van clusterhoofdpijn vaker en meer roken dan andere mensen. Maar een heel duidelijk bewezen verband tussen roken en clusterhoofdpijn is vooralsnog niet vastgesteld
 • Voeding
  Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een relatie tussen het eten en/of drinken van bepaalde voedingsmiddelen en het krijgen van clusterhoofdpijn. Toch geven veel mensen aan dat ze het idee hebben dat er wel een relatie is. Het bijhouden van een voedingsdagboek kan inzicht bieden in de eventuele relatie tussen wat u eet/drinkt en een aanval van clusterhoofdpijn
 • Weersomstandigheden
  Een lage zuurstofdruk, bijvoorbeeld wanneer u hoog in de bergen bent, kan een aanval van clusterhoofdpijn uitlokken

Niet iedereen is even gevoelig voor bovenstaande uitlokkende factoren. Welke factor bij u aanleiding geeft voor het ontwikkelen van clusterhoofdpijn, zult u moeten uitzoeken. Het bijhouden van een hoofdpijndagboek kan u helpen om inzicht te krijgen in het soort hoofdpijn waar u last van heeft en in de mogelijke oorzaken van uw hoofdpijn.