Tips bij clusterhoofdpijn
Effect van clusterhoofdpijn op het dagelijks leven

Clusterhoofdpijn heeft grote impact op de kwaliteit van leven voor degene die hier aan lijdt maar ook op zijn/haar omgeving. De gevolgen van clusterhoofdpijn liggen op verschillende vlakken: persoonlijk, sociaal en maatschappelijk. Deze gevolgen kunnen zich lichamelijk uiten maar zeker ook psychisch.

De periodes dat u te maken heeft met clusterhoofdpijn gaan gepaard met enorme pijn. Een lichaam wat langdurig met veel pijn te maken heeft, raakt overbelast en oververmoeid. Een gevolg hiervan is dat uw lichaam ook vatbaarder wordt voor andere kwalen. Naast de lichamelijke stress die u ervaart door de pijn speelt psychische overbelasting ook vaak een rol. Dit kan zich o.a. uiten in:

 • Schaamte-, en schuldgevoelens richting uzelf en uw omgeving
 • Gevoel dat u tekort schiet
 • Ongeduld en irritatie, een ‘kort lontje’ hebben
 • Moedeloosheid
 • Machteloosheid
 • Depressiviteit

Het bovenstaande rijtje is misschien heel herkenbaar voor u, daarnaast speelt ook angst nog een grote rol. Angst voor een volgende aanval, angst of de hoofdpijn wel weer overgaat en angst over wat de toekomst met deze aandoening u gaat brengen.

Omgaan met gevolgen op het persoonlijke vlak

Hieronder volgen een aantal tips en adviezen om met uw klachten en de gevolgen ervan op persoonlijk vlak om te gaan:

 • Blijf de baas over uw eigen gedachten, zijn uw zorgen echt reëel?
 • Rust nemen bij clusterhoofdpijnZoek informatie over hoofdpijn zodat u weet wat u kunt verwachten
 • Ken uw stressreacties en leer bewust ontspannen
 • Neem voldoende rust
 • Zorg voor een gezonde levensstijl
 • Maak uw ergernissen en frustraties bespreekbaar daardoor blijven deze beheersbaar
 • Vraag om hulp en ondersteuning als u praktische dingen zelf niet kunt
 • Accepteer hulp van anderen
 • Praat over uw hoofdpijn, uw zorgen en angsten, hierdoor staat u er niet alleen voor en een frisse blik van een buitenstaander kan erg verhelderend werken
 • Leer om te gaan met het eventuele onbegrip van anderen. Hoofdpijn is niet aan de buitenkant zichtbaar en zorgt daarmee regelmatig bedoeld én onbedoeld voor reacties van onbegrip
 • Zorg ervoor dat u niet opbrandt en uiteindelijk ook met een burnout komt te zitten

Omgaan met gevolgen op het sociaal en maatschappelijke vlak

Naast alle problemen en gevoelens waar u persoonlijk (lichamelijk en psychisch) mee te maken krijgt, heeft u natuurlijk ook te maken met uw omgeving. Uw partner, kinderen, familie, vrienden en collega’s hebben ook te maken met uw hoofdpijn. U kunt aanlopen tegen sociale beperkingen, etentjes kunnen niet doorgaan of u moet een sportafspraak (weer) afzeggen. Op uw werk moet u zich opnieuw ziekmelden of u krijgt uw opdracht niet af omdat u zich niet goed kunt concentreren.

Omdat hoofdpijn een ‘onzichtbare kwaal’ is, kunt u te maken krijgen met onbegrip. Hieronder volgen een aantal tips en adviezen om met uw klachten en de gevolgen ervan op sociaal en maatschappelijk vlak om te gaan:

 • Zorg ervoor dat u niet afhankelijk wordt van anderen. Hulp vragen en aanvaarden is iets anders dan u afhankelijk gaan gedragen
 • Zorg ervoor dat uw relatie gelijkwaardig blijft en dat uw partner niet verandert in uw hulpverlener en u zich niet laat betuttelen
 • Laat waardering blijken voor de zaken die anderen voor u doen, dit vermindert irritatie aan beide kanten
 • Blijf praten met uw partner, kinderen, familie, vrienden en collega’s. Houd contact en leg uit wat er in uw leven gebeurt en waarom bepaalde zaken lopen zoals ze lopen
 • Trek op uw werk tijdig aan de bel als er een periode aanbreekt met clusterhoofdpijn. Door een open communicatie blijft er ruimte voor begrip wanneer uw collega’s werk van u moeten opvangen

De bovenstaande tips zijn met name gericht op degene die lijdt aan clusterhoofdpijn. Op de pagina tips voor de omgeving staan tips op een rij voor uw gezin, familie, vrienden en collega’s om met uw (cluster)hoofdpijn om te gaan.