Voor veel vormen van hoofdpijn is niet helemaal duidelijk wat de oorzaken zijn en/of de uitlokkende factoren. Bij hormonale hoofdpijn ligt dit anders. Veranderingen in de hormoonhuishouding kunnen de reden zijn voor het ontwikkelen van hoofdpijn. Vooral vrouwen tijdens de ovulatie (eisprong), menstruatie en overgang hebben vaker last van deze vorm van hoofdpijn.

Oorzaken van hormonale hoofdpijnHormonen en hoofdpijn

Jongens en meisjes hebben voor de puberteit ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke hormonen in hun lichaam. In de puberteit gaan jongens meer mannelijke geslachtshormonen (testosteron) produceren en meisjes meer vrouwelijke geslachtshormonen zoals oestrogenen en progestagenen. Deze vrouwelijke geslachtshormonen zorgen naast de ontwikkeling van het lichaam en vruchtbaarheid ook voor de ongemakken rondom de menstruatie.

Tijdens de menstruatiecyclus zijn er flinke schommelingen in de concentratie van deze geslachtshormonen. Met name vlak voor de menstruatie daalt de hoeveelheid oestrogenen snel en dit geeft de hormonale hoofdpijnklachten. Vrouwen die vlak voor de overgang zitten hebben te maken met grote pieken en dalen in het oestrogeengehalte. Vaak neemt in deze periode de hormonale hoofdpijn toe.

Vrouwen die zwanger zijn hebben een vrij constant hoog oestrogeengehalte en hebben daarom minder last van hormonale hoofdpijn en/of hormonale migraine. Ditzelfde geldt voor vrouwen na de overgang. Zij hebben juist een constant laag oestrogeengehalte, ook bij hen nemen de hormonale hoofdpijnklachten meestal af.