Migraine bij kinderen
Veel kinderen in Nederland hebben last van hoofdpijn. Gemiddeld heeft 1 op de 20 kinderen tot 12 jaar regelmatig hevige hoofdpijn. Op de middelbare school heeft zelfs 1 op de 10 kinderen last van heftige hoofdpijn. Hevige hoofdpijn heeft veel effect op het dagelijks leven van kinderen. Ze worden belemmerd in het buitenspelen, spelen met vriendjes, sporten en hun (school)prestaties lopen terug.

De meest voorkomende vormen van hoofdpijn bij kinderen zijn spanningshoofdpijn en migraine. In Nederland hebben ongeveer 200.000 kinderen onder de 16 jaar last van migraine. Bij kinderen rond de vijf jaar heeft 1 op de 25 kinderen last van migraine, dat betekent gemiddeld één kind in de klas. Bij kinderen rond de leeftijd van ongeveer 10 jaar is dit zelfs 3 op de 25. Kinderen vinden het vaak heel moeilijk om hun pijnklachten te omschrijven wat het stellen van een diagnose ook bemoeilijkt.

Kenmerken van migraine bij kinderen

De kenmerken van migraine bij kinderen verschillen van de klachten bij volwassenen wat het stellen van de diagnose soms bemoeilijkt. De klachten die horen bij migraine bij kinderen zijn:

 • De hoofdpijn komt in aanvallen
 • De pijn zit aan beide zijden van het hoofd, soms aan één kant
 • De pijn is niet altijd bonzend en kloppend
 • De aanval duurt 2 uur tot 2 dagen

Bij volwassenen zit de pijn aan één kant van het hoofd, is bonzend en kloppend en duurt 4 tot 72 uur. Kijk voor een uitgebreid overzicht van kenmerken bij volwassenen op de pagina kenmerken migraine. Naast de bovengenoemde kenmerken kan uw kind ook last hebben van de volgende verschijnselen:

 • Buikpijn
 • Misselijkheid
 • OvergevenMigraine bij kinderen
 • Diarree
 • Overgevoeligheid voor licht
 • Overgevoeligheid voor geluid
 • Het zien van lichtflitsen, sterretjes en spikkeltjes
 • Vreemd praten, niet uit de woorden kunnen komen
 • Bleek zien
 • Slaperigheid
 • Zweten
 • Tintelingen in een arm

Ook bij kinderen komen waarschuwingssignalen voor. Dit zijn klachten die optreden vlak voordat een migraineaanval doorzet. Verschillende waarschuwingssignalen waar kinderen last van kunnen hebben zijn:

 • VermoeidheidMigraine bij kinderen 2.0
 • Lusteloosheid
 • Veel gapen
 • Prikkelbaarheid
 • Maagdarmklachten (buikpijn, misselijkheid, overgeven en diarree)
 • Overgevoeligheid voor licht en geluid
 • Warm aanvoelen
 • Bleek zien

Sommige jonge kinderen hebben migraine zonder hoofdpijn te hebben. De klachten die zij naar voren brengen zijn vooral buikpijn en misselijkheid. Dit wordt ook wel abdominale migraine genoemd oftewel buikpijn migraine.

Uitlokkende factoren van migraine bij kinderen

Er zijn veel uitlokkende factoren (triggers) die migraine bij kinderen veroorzaken. Deze factoren kunnen per kind verschillen. Voorbeelden ziet u hieronder:

 • Harde geluiden
 • Verkeerde lichaamshouding (bijvoorbeeld door lang achter een computer te zitten)
 • Scherpe geurenMigraine bij kinderen
 • Fel of flikkerend licht
 • Rokerige ruimtes
 • Benauwde, slecht geventileerde ruimte
 • Slaapgebrek
 • Ongezond en onregelmatig eten
 • Spanning en stress (bijvoorbeeld in en examenperiode)
 • Gebruik van bepaalde medicijnen
 • Weersveranderingen
 • Hormonale schommelingen (met name bij meisjes in de puberteit)

De behandeling van migraine bij kinderen

De behandeling van migraine rust op drie pijlers, het vermijden van uitlokkende factoren, het verminderen van hoofdpijn tijdens een aanval en het voorkomen van nieuwe aanvallen (preventie)

 • Vermijden van uitlokkende factoren
  Het bijhouden van een hoofdpijndagboek kan u helpen om inzicht te krijgen in bepaalde oorzaken en factoren die een aanval van migraine bij uw kind uitlokken. Wanneer u en uw kind inzicht hebben in deze uitlokkende factoren kunt u proberen die zoveel mogelijk te voorkomen. Roken en het drinken van alcohol, wat sowieso niet raadzaam is op kinderleeftijd, kunnen bijvoorbeeld de klachten van migraine verergeren
 • Verminderen van hoofdpijn tijdens een hoofdpijnaanval
  De meeste kinderen komen een heel eind zonder medicijnen te gebruiken. Zijn er wel medicijnen nodig dan zijn die meestal gelijk aan de medicijnen die volwassenen krijgen maar natuurlijk wel in een aangepaste dosering. Meer informatie over behandelmogelijkheden bij migraine leest u op de pagina migraine behandelen
 • Voorkomen van nieuwe aanvallen door medicijnen
  Bij kinderen die regelmatig last hebben van heftige aanvallen van migraine kan besloten worden medicijnen voor te schrijven die een volgende aanval moeten voorkomen (preventie). Per kind zal worden bepaald of het dagelijks innemen van medicijnen in combinatie met mogelijke bijwerkingen opweegt tegen het verminderen van het aantal aanvallen van migraine.

Heeft uw kind migraine dan betekent dit niet automatisch dat hij/zij daar ook op volwassen leeftijd nog steeds last van zal hebben. Eventuele broertjes en zusjes hebben, vanwege het erfelijke aspect van migraine, een verhoogde kans om ook migraine te ontwikkelen.