Oorzaken van migraine
Er is helaas nog veel onbekend over de precieze oorzaken van migraine. Wat wel bekend is, is dat migraine een (erfelijke) aandoening van de hersenen is waarbij een ontregeling van de hersenstam de migraineaanval veroorzaakt, oftewel er ontstaat een vorm van “kortsluiting” in de hersenstam. Waardoor deze kortsluiting veroorzaakt wordt, is voor het grootste deel onduidelijk.

Het is wel bekend dat mensen die last hebben van migraineaanvallen gevoelig zijn voor bepaalde prikkels of omstandigheden. Dit worden uitlokkende factoren (triggers) genoemd. Voorbeelden van uitlokkende factoren zijn:

 • Erfelijke aanleg
  Mensen met een erfelijke aanleg voor migraine hebben continu een verlaagde drempel voor prikkels, zoals bijvoorbeeld extreme vermoeidheid. Deze verlaagde prikkeldrempel veroorzaakt niet altijd direct een migraineaanval, maar maakt de kans erop wel aanzienlijk groter
 • Emotionele factorenEmotionale factoren bij migraine
  Emoties, en dan met name heftige negatieve emoties, kunnen een migraineaanval uitlokken. Voorbeelden zijn: depressie, zorgen, ruzie, stress, irritaties of rouw
 • Lichamelijke factoren
  Extreme vermoeidheid, grote lichamelijke inspanning, een verminderde weerstand en slaaptekort zijn voorbeelden van lichamelijke factoren die een migraineaanval kunnen opwekken
 • Invloed van hormonen
  Deze uitlokkende factor is met name van toepassing op vrouwen. Hormonale schommelingen als gevolg van menstruatie, eisprong (ovulatie), zwangerschap of overgang kunnen de kans op een migraineaanval vergroten. Deze vorm wordt ook wel hormonale migraine genoemd.
 • Geneesmiddelen
  Het is bekend dat bepaalde geneesmiddelen de kans op het krijgen van migraine verhogen. Het gaat dan met name om de volgende groepen medicijnen: anticonceptie (hormonen), bloedvat verwijdende medicijnen (nitraten), slaapmedicatie en sommige antibiotica
 • OmgevingsprikkelsOmgevingsprikkels bij migraine
  Sterke prikkels als fel en/of flikkerend licht, hard geluid/lawaai, sterke geuren en tabaksrook kunnen een migraineaanval in de hand werken
 • Voeding
  Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een relatie tussen het eten en/of drinken van bepaalde voedingsmiddelen en het krijgen van migraine. Toch geven veel mensen aan dat ze het idee hebben dat er wel een relatie is. Het bijhouden van een voedingsdagboek kan inzicht bieden in de eventuele relatie tussen wat u eet/drinkt en een aanval van migraine. Wel is bekend dat te weinig eten, te onregelmatig eten, het overslaan van maaltijden en teveel alcohol en cafeïne een migraineaanval kunnen stimuleren
 • Weersomstandigheden
  Een lage zuurstofdruk, dus bijvoorbeeld hoog in de bergen, kan een aanval van migraine uitlokken net als hevig onweer, luchtdrukverschillen, storm, hitte, kou en een airco

Niet iedereen is even gevoelig voor bovenstaande uitlokkende factoren. Welke factor bij u aanleiding geeft voor het ontwikkelen van migraine, zult u moeten uitzoeken. Het bijhouden van een hoofdpijndagboek kan u helpen om inzicht te krijgen in het soort hoofdpijn waar u last van heeft en in de mogelijke oorzaken van uw hoofdpijn.