tips bij migraine
Effect van migraine op het dagelijks leven

Migraine heeft grote impact op de kwaliteit van leven voor degene die hier aan lijdt maar ook op zijn/haar omgeving. Tijdens een aanval, die wel tot 3 dagen kan duren, is iedere vorm van inspanning teveel.

De gevolgen van migraine liggen daarom op verschillende vlakken: persoonlijk, sociaal en maatschappelijk. U kunt vanwege een migraineaanval (alweer) niet naar uw werk, het dagje dierentuin met de kinderen gaat niet door omdat u plat ligt met migraine of u moet het huwelijksfeest van een familielid missen.

Hoofdpijn is een klacht die niet zichtbaar is en wordt door de omgeving soms helaas gezien als smoes om gemaakte afspraken niet na te komen. Dit kan gevoelens van onmacht, boosheid en/of verdriet met zich meebrengen.

Tips om migraine te verlichten en/of te voorkomen

Hoofdpijnklachten zijn niet altijd te voorkomen. U kunt wel iets doen om de hoofdpijn te verminderen als u die voelt opkomen of al bestaande hoofdpijnklachten te verminderen:

  • Leef gezond en regelmatig, plotselinge wijzigingen in bijvoorbeeld uw slaappatroon kunnen een migraineaanval uitlokken
  • Eet met regelmaat en sla geen maaltijden overTips bij migraine
  • Probeer stress te verminderen en/of te voorkomen
  • Probeer uitlokkende factoren voor een migraineaanval te vermijden. Op de pagina oorzaken van migraine vindt u voorbeelden
  • Let goed op uw houding. Een verkeerde werkhouding of slaaphouding geeft nek- en schouderklachten wat naast spanningshoofdpijn ook migraine kan veroorzaken
  • Zorg voor voldoende lichaamsbeweging.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht. Een ruimte waarin te weinig frisse lucht en dus zuurstof komt, kan hoofdpijnklachten veroorzaken en/of verergeren
  • Zorg voor voldoende ontspanning door leuke dingen te doen eventueel in combinatie met ontspanningsoefeningen en/of massage

Probeer uit te vinden welke factoren van invloed zijn op uw hoofdpijn. Het bijhouden van een hoofdpijndagboek kan u helpen om inzicht te krijgen in het soort hoofdpijn waar u last van heeft en in de mogelijke oorzaken van uw hoofdpijn.

De bovenstaande tips zijn met name gericht op degene die lijdt aan migraine. Op de pagina tips voor de omgeving staan tips op een rij voor uw gezin,familie, vrienden en collega’s om met uw migraine om te gaan.

Te veel mensen blijven rondlopen met hoofdpijnklachten omdat ze denken dat de dokter niets voor ze kan doen. Veel mensen denken dat hoofdpijn “er nou eenmaal bij hoort”, dit is niet zo! Ga naar uw (huis)arts als uw hoofdpijn ondanks alle genomen maatregelen niet verdwijnt en/of regelmatig terugkeert.